من پری کوچک غمگينی را می شناسم که در اقيانوس مسکن دارد

دلش را در يک نی لبک چوبين می نوازد و آرام ،آرام

پری کوچکی که شب از يک بوسه می ميرد

وسحر گاه از يک بوسه به دنيا خواهد آمد.

گمشده     gomshodeh_1328@yahoo.com

 

 

/ 0 نظر / 14 بازدید