عاشقي

<?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> و اين عشق است که مرا به سوي خود مي خواند ؛
تا به تلاءلوي جانبخش اسرارش گوش سپارم و
در جريان امواج سبز کوچه هاي ناز و نياز ؛
رهسپار سرزمين خوبي ها شوم .
قدرت عشق را آويزه باور خود مي کنم ؛
و عاشقانه در رقص مي آيم و با سمفوني سادگي و صداقت مي خوانم که ؛
عشق مي تواند ...!

tahtetaghib                                           tahte_tahte1987@yahoo.com

 

/ 0 نظر / 9 بازدید