خجالت داره اقاي كاسياس!!!

اخه ايگر تو خجالت نمي كشي؟ حالا از من نه كه ديشب قبل از بازي زنگ زدي خونمون گفتي بردنمون حتميه . از من نه. از فرناندو , راؤل كه خود كشان كردند تا يه گل زدند و فقط حمله مي كردند تا دروازه تو در امان باشه . از اون مدافعي كه توپ خورد تو صورتش ولي هيچي نگفت تا دروازه ي تو در امان باشه . از اون مربي كه حنجرشو پاره كرد نيا جلو همون جا وايسا از از اون خجالت نميکشی؟

(پس فردا كه هم از اينجا هم از اون باشگاه پولداره اخراجت كردن مي فهمي خجالت چند تا دال داره!!)<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

و يه خبر ديگه پرتغال روسيه 10 نفر رو (به خاطر اخراج دروازه بان) 2-0 مغلوب كرد البته با وجود فيگو بعيد نبود!!

tahtetaghib       tahte_taghib1987@yahoo.com

/ 0 نظر / 30 بازدید