سلام.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

به خاطر دیر به روز شدن لوستر معذرت می خوام.شهادت امام صادق(ع)رو به همه تسلیت میگم.

امروز به مناسبت انتخاب شدن نامه ی حضرت علی(ع) به مالک اشتر به عنوان سمبل عدل در سازمان ملل یه تیکه هایی از این نامه رو براتون از نهج البلاغه پیدا کردم که می نویسم.راستش این نامه دقیقاً وصف حال این دوره زمونست ؛ جای تأسف داره که ما که مسلمونیم و شیعه فقط ناظر همچین انتخابی از یک سری غیر مسلمون باشیم.....

موفق و پیروز باشید.

...و از او میخواهد خداوند سبحان را با دل و دست و زبان یاری کند ؛ به دل ایمان و باور داشته ، به دست از دشمن جلو گیرد و بر زبان امر به معروف و نهی از منکر کند ...

به سخنانی که خداوند بر زبان بندگانش از نیک و بد جاری می فرماید میتوان به نیکوکاران پی برده آن ها را شناخت ...باید بهترین اندوخته های تو کردار شایسته باشند ... بر هوا و خواهش خود مسلٌط باش و به نفس خویش از آن چه برایت حلال و روا نیست بخل بورز .(بخل به نفس آن است که گرد آن چه تو را روا نباشد نگردی اگر چه بسیار دوستدار و آرزومند آن باشی.)...

و مهربانی و نیکویی با مردم را در دل خودت جای بده ، نه آن که در ظاهر اظهار دوستی کرده و در باطن با آنان دشمن باشی که موجب پراکندگی مردم از اطراف تو گردد ؛ پس اگر به تو بدی هم کنند از آنان در گذر و برایشان آمرزش بخواه....

و هرگز از بخشش و گذشت پشیمان و به کیفر شاد مباش و به خشمی که می توانی مرتکب نشوی شتاب منما و هرگاه حکومت برایت بزرگی یا کبر و خود پسندی پدید آورد به بزرگی پادشاهی خدا که فوق توست و به توانایی او نسبت به خود به آن چه از جانب خویش بر ان توانا نیستی بنگر که این نگریستن کبر و سرکشی تو را فرو می نشاند....

رنج و کار هر کس را برای خودش بدان و رنج کسی را به دیگری نسبت مده...از خدا بترس و حق را برای آن که شایسته است از نزدیک و دور ( خویش و بیگانه ) اجرا کن و به پیمانت وفادار باش...دشمنت را فریب مده و همیشه آنچه را که بر پیشینیانت گذشته یاد کن......

عصای سفيد     asayesefid@yahoo.com

/ 0 نظر / 9 بازدید