از شکسپير تا سهراب

و چگونه تحت تعقيب 14 روزه متن شکسپیر می یابد و البته جاست فور یو و چگونه ایثارش هم یهو فزونی یافته متن ادبی برای اینو اون می تایپد و البته با کمی دیلی که چون سهراب <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

سپهری از خودمان می باشد به بزرگواری ما می بخشد

و ما می دانیم چون کرکس در قفس نگه می داشته

و از گل و قناری ای که بلد باشد اواز بخواند خوشش

نمی آمده والبته همه میدونن سهراب سپهری ما

از صد تا شکسپیر بلاد خارجه ای ها هم بهتر و

شعر هایش قشنگ است حالا چرا همه با هملت

و رومءو ژولیت ضعف می کنند چندان مهم نیست

داداشت که هست من خودم تصمیم گرفتم

یه قایق بسازم فردا پاشم برم شمال ببینم پشت دریا

چه خبره خلاصه اقای سهراب سپهری

تولدتون مبارک شما فوت کن تا صد سال زنده

باشیش هم با من!!!

 

تحت تعقيب     tahte_taghib@yahoo.com

/ 0 نظر / 10 بازدید