مجلس هفتم اولین استیضاح خود را ﭘشت سر گذاشت.

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

ساعاتی ﭘیش نمایندگان شورای اسلامی با استیضاح وزیر راه و ترابری کابینه ی آقای خاتمی موافقت کردند .

با دیدگاهی کاملاً بی طرفانه باید گفت که آقای خرم (وزیر ﭘیشین راه) بهترین دفاعی رو که یک وزیر می توانست ﭘشت تریبون مجلس بدهد ، داد .می توان گفت در حالی که هیچ کس ﭘاسخی برای گفتن نداشت ، مقداری از حقایق تلخ برای کشورمان گفته شد .بدین ترتیب آقای خرم ، نام خود را به عنوان اولین قربانی مجلس هفتم ثبت کرد .و با وجود این که حتی یک مورد از موارد اتهامی وزیر ثابت نشد ، مجلس هفتم طبق تصمیمات قبلی ، نظر به عزل این وزیر نمود .( وزیر بعدی بداند که دفاع بی فایده است .)

آیا واقعاً این همان شایسته سالاری مجلس بود ؟ ﭘس آن همه شعار چه شد ؟ افق های روشن کجاست ؟ عدالت چه شد ؟ یعنی وجدانی هم نیست ؟نباید مرزی برای بازی های سیاسی گذاشت؟ با بازی های سیاسی و توهین به همه ی مردم به کجا خواهیم رسید ؟ مجلسی که معلوم نیست با چه صلاحیتی تشکیل شده است چه سرانجامی خواهد داشت ؟ و مردم ...

و حال ، نمایندگان ، سرمست از موفقیت به دست آمده ، به انتخابات سال آینده می اندیشند ...

 

 

عصای سفید     asayesefid@yahoo.com

 

/ 0 نظر / 13 بازدید