گزیده ای از جملات ارنست یونگر نویسنده ی آلمانی

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

-          خود را مجبور کردم که شاد به نظر آیم ، نیرو و قدرتی که سرنوشت را تغییر می دهد در خود ماست .

-          خدا قدرت تسلٌط بر کره ی ارض را به انسان داد ، امٌا آرزو می کنم بر نفس خود ، بر اندیشه ی خود ، برتری بیابم و بر خود مسلٌط باشم .

-          تنها ... برای امروز خوشحال خواهم بود ، برای امروز خواهم کوشید ، نمی کوشم که همه را مطابق آرزوی خود سازم ، همیشه با حوادث خواهم ساخت .

-          به بدنم چنان می رسم که همچون ماشینی در خدمت من باشد .

-          امروز مطالب سودمندی را فرا خواهم گرفت .

-          امروز یک کار مطابق به میل و دو کار ضدٌ آن انجام خواهم داد .

-            امروز از کسی انتقاد نمی کنم ، آرام صحبت می کنم ، با همه محترمانه رفتار خواهم کرد .

-          امروز برنامه ای می گذارم که اوقات خود را چگونه صرف کنم .

-          امروز نیم ساعت با خدا خلوت خواهم کرد ، اسرار خود را با او بر ملا می سازم .

-          امروز وحشت را از خود دور می کنم . ( وحشت خوشحال بودن ، از زیبایی لذٌت بردن ، عاشق شدن ، طرف عشق قرار گرفتن )

-          وقتی با دشمنان خود کینه می ورزیم ، آن ها را بر خواب خوش ، فشار خون و سلامتی خویش مسلٌط می کنیم . امکان عملی کردن تخریب در خودمان را به آن ها می دهیم .

-          وقتی در صدد انتقام جویی بر می آییم ، طبق خواسته ی آنان ( دشمنان ) ، خویش را آزار می دهیم .

 

 

منبع : یادداشت هایی درباره ی نیهیلیسم ، نویسنده علی غفوری ، دفتر نشر فرهنگ اسلامی

 

موفق و سر بلند باشید.

 

عصای سفيد     asayesefid@yahoo.com       

 

/ 0 نظر / 18 بازدید