کسی را نمی شناسم که او را دوست نداشته باشد ...

يگانه مردی که هيچ گاه از قلب هايمان بيرون نخواهد رفت ...

سالگرد شهادت دکتر شريعتی را گرامی می داريم.

http://www.shariati.com

/ 0 نظر / 3 بازدید