چهلم لاله و لادن هم گذشت.

خيلي حرف ها بود که در اين زمينه بزنيم ولي در نهايت تصميم گرفته شد به همين يه جمله اکتفا کنيم که چهل روز از در گذشت جان گداز لاله و لادن گذشت ؛ به جا است که ياد و خاطره ي آن دو عزيز را زنده نگهداريم.

عصای سفيد

asyesefid@yahoo.com

/ 0 نظر / 14 بازدید