پاپ درگذشت !

پاپ جان پل دوم رهبر مسيحيان هم ؛ خدا رحمتش کنه ؛ درگذشت ! البته با اين که پست خيلی مهمی داشت ولی توی اين دوره زمونه  کاری نمی تونست بکنه ؛ نقش زيادی جز از لحاظ عاطفی نداشت ! واسه همونم که يه عده ای رو خوشحال می کرد خدا رو شکر ! به هر حال فعلاْ همه جا پرچم ها نيمه افراشته در عزای عمومی هستن !

ما هم به نوبه ی خودمون خدمت همه ی مسيحيان عزيز تسليت می گيم ! اميدواريم پاپ جديد چه ايتاليايی ( از ميلان ) چه از هر جای ديگه که انتخاب می شه موفق باشه !!

پايدار باشيد !

عصای سفيد     asayesefid@yahoo.com

/ 0 نظر / 37 بازدید