حرف های آبی

آب آبی است،آسمان آبی است

موج دريای بيکران آبی است

آبی آرامش است،خوشحالی است

بال بال پرندگان آبی است

در زمستان سردو بارش برف

رنگ احساس اين و آن آبی است

خنده آبی است،دوستی آبی است

دل پر مهر مهربان آبی است

غم سياه است و سردو طولانی

غم،کوتاه کودکان آبی است

شعر يعنی خيال آبی رنگ

پيچ و خم های داستان آبی است

 

شعر از : ناشناس

 گمشده    gomshode_1328@yahoo.com

/ 0 نظر / 10 بازدید