زن

                <?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

و خداوند گفت :
زن را مظهر آرامش و شفقت آفريديم ؛
به او آموختيم که در همان احساسات ظريفش ، چون کوهي محکم باشد در برابر ناملايمات !

و به او اشک هايي داديم که بريزد .
اين اشک ها فقط مال او و براي استفاده اوست در هر زماني که به آن ها نياز داشته باشد .
او به هيچ دليلي نياز ندارد تا توضيح دهد ؛ چرا اشک مي ريزد .
اشک زن ، نمود سادگي و صفا ، صداقت و صبر و احساسات پاک اوست .
هرگاه که آزرده شود،
هرگاه که احساس بلورينش با سنگ بي مهري ترک بردارد
و هرگاه که دست جفا زخمي زند بر پيکر تنهايي اش ؛
اشک وسيله دفاعي او خواهد بود .

و ما به زن ياد داديم که زيبايي اش ؛ در لباس و تفاخر ظاهري و شيوه آرايش چهره و موهايش نيست؛
بلکه زيبايي يک زن در چشمها و نگاهش نهفته است .
چرا که چشم هاي او دريچه روح اوست .
روحي که بي آلايش است و صفا و سادگي و تقدس را بذرافشاني مي کند .
و زيبايي يک زن در قلب اوست؛ جايي که کلمه مقدس عشق را مي پروراند .
پس ؛ بايد که زن قدر و مرتبه پر ارزش

خود را بداند و کشف کند رازهاي نهفته در درونش ر

 

Tahte_taghib                       tahte_taghib1987@yahoo.com

 

/ 0 نظر / 9 بازدید