مارمولک،من،تو،ما

اين شعر زيبا و پر معنا را تقديم ميکنم به تويی که می فهمی و درک می کنی 09.gif

توجه!خوانندگان محترم،لطفا توجه داشته باشيد که اين شعر نو(نيمايی)است (ويا شايدم بهتر باشه بگم سهرابی)بنابراين نيازی به گشتن برای قافيه وجود ندارد(به هر حال خود دانی)لازم به ذکر است که خدمتتون عرض کنم برای سرودن اين شعر،شاعر فکر خود را آزاد و رهاکرده است تا احساسش به دور اتاق پرواز کند به همين منظور خواهشمندم با کمال احساس اين شعر را بخوانيد.                                       

                                                               با تشکر

گاه مژه هشتم پلک چپم                 اندکی می خارد

ومرا محو تماشای خرخاکی ها می کند

يادش بخير زمان کودکی،به خرخاکی                 می گفتيم،لولو بو گندو!

آه،چقدر آزادم...

می خواهم پرواز کنم،چقدر سبکم(چون شام نون پنير خورده ام!)

 دوست برای من،معنای علف دارد برای خرس

و معنای زباله برای سطل

من به دوستم احتياج دارم چرا که شپش بی موی کثيف نيست.

و چه خوشبختم من...

چشم هايم خيره به گوشه اتاق...بوی جوراب عروسک دارم را حس می کنم.

در زير تخت کپک زدست.            بی هيچ شکی...

وچه زيباست

ديدار يار آشنا

همان مارمولک                     يار با وفای ما

من الاغی ديدم ينجه را می بلعيد و گاوی ديدم ما ما  می کرد ...چه کار عجيبی!

نايب مامولک 

/ 0 نظر / 9 بازدید